เรื่อง ขออนุมัติกำหนดการสอบ ประจำปี ๒๕๖๓ และประกาศ พร. เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๓ และการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๓ ......ประกาศโดย กพ.พร. โทร. 52606


ดาวน์โหลดไฟล์