ประกาศ พร. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2561 ......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)