กพ.กสม.สบส.กพ.ทร. มีกำหนดการมาแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ ห้องเปิดซอง สน.กบ.กอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 ใน 12ก.ค.61 เวลา 0900 - 1600 ......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)