โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กลุ่มงานจักษุกรรม ขอเชิญร่วมงาน รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ บางนา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
......ประกาศโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.