ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true