กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปี งป.62 ตั้งแต่ 30 - 31 ส.ค. 61 เวลา 0830 - 1630 ณ ห้องประชุม กวก.ศวก.พร. ...โดย บก.พร. (กพ.พร. โทร. 52606)