รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนสมัครเข้ารับราชการใน ทร. ประจำปี 2562 มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม กองทันตกรรม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 1330 - 1600 ..โดย บก.พร. (กพ.พร. โทร. 52606)