การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร.ประจำปี งป.๖๒

ดาวโหลดเอกสาร