รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 60

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.60 รายปี

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.60 รายปี

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.60 รายเดือน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 60

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 60

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 60

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 60