รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม