/ สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ(ใหม่) / เข้าสู่ระบบ(เดิม) / คู่มือ / สำหรับผู้ดูแลระบบ /

ขั้นตอนการเริ่มต้นเข้าใช้งานระบบ MailGoThai เวอร์ชัน 2 (ใหม่)

1. ระบบจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้งาน MailGoThai จาก เวอร์ชัน 1 ไปเป็น เวอร์ชัน 2 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2. URL: สำหรับเข้าระบบเวอร์ชัน 2 ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Webmail) คือ https://accounts.mail.go.th

3. เข้าสู่ระบบด้วยชื่ออีเมลและรหัสผ่านเดิม

4. ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากเข้าใช้งานครั้งแรก (นโยบายการตั้ง Password ใหม่ : ต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร)

5. จดหมายของเดิมจะถูกโอนย้ายอยู่ภายใต้ Folder ชื่อ Migrate

6. การใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ/Mail Client ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดังนี้

  • (Incoming Server (IMAPs) : Incoming.mail.go.th [port SSL 993]
  • (Outgoing Server (SMTPs) : Outgoing.mail.go.th [port SSL 465]

7. คู่มือการใช้งานสามารถดูได้จาก https://www.ega.or.th/th/profile/979/

8. การยกเลิกบัญชี : หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชี

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนย้ายในระบบเวอร์ชัน 1 เดิมได้ในระยะเวลา 1 เดือน

  • แต่จะรับ-ส่งอีเมลไม่ได้ หากพบว่าไม่ครบถ้วนให้แจ้งมาที่ contact@ega.or.th เพื่อทำการโอนย้ายซ้ำ

2. URL : สำหรับเข้าระบบเวอร์ชัน 1 คือ https://login.mail.go.th (เข้าสู่ระบบเดิม)