เมื่อวันที่ 9 กพ.64 น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณดวงฤทัย วีราสา จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือเอก วัฒนพงศ์ วีราสา เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์รับบริจาค