ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง (ท่านเก่า) ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พลเรือตรีหญิง อรมณี บุนนาค หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง (ท่านใหม่)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / หัวหน้าคณะทำงาน และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแผนงานที่ ๔ การพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ (Medical Hub) รองรับในมหานครการบินอู่ตะเภา (Utapao Aerotropolis) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อม คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ ครอบครัวสงวนเชื้อ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดส่งข้าราชการไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี งป.๖๖-๖๗
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ พ.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๖ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศ