ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ แพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่ออาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมในการประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปหมอพร (พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) และวัตถุมงคลรุ่นสืบสานปณิธานหมอพร
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าแพทย์ชั้นนายเรือ งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ ก.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับบริจาค พัดลม อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากคณะ วทร.42
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ พิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น “สืบสานปณิธานหมอพร”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ก.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบพัดลม หม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคัพ จากคณะ วทร.๔๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ชุด Cooling Hygiene ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ จากกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู , มูลนิธิว่องวานิช , ครอบครัวว่องวานิช และครอบครัวโชคชัยณรงค์ เป็นผู้มอบฯ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ มิ.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบประมาณในการสนับสนุนสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ สังกัด นขต.บก.พร.
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ มิ.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหม้อต้มน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ โจ๊กและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากคณะวิทยาลัยการทัพเรือ 42 (วทร.42)