ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ ม.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังบรรยายการพัฒนา Application ระบบรายงานเฝ้าระวัง Covid-19 สำหรับใช้ในหน่วยแพทย์กองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
วันที่ 12 ม.ค.64 พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร. และเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการติดเชื้อ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. สาธิตและอบรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามลักษณะการใช้งานและสาธิตการทำความสะอาดพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน SQ ยศ.ทร.
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล เป็นประธานการประชุมสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ม.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๘ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึกบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการข่าวสารแพทย์นาวีกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ ธ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๓ ครั้งที่ ๑ ภายใต้ชื่อตอน “อาทิตย์อัสดง ริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอก ๒ ครั้งที่ ๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ธ.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการพัฒนาโปรแกรมระบบพัสดุของกรมแพทย์ทหารเรือ