ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ร่วมกับงานเวชกรรมป้องกัน พร. ดำเนินการตรวจด้านอาชีวอนามัยให้กับแผนกต่างๆ ของ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริหาร และ น.อ.จิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ หน.สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ให้การต้อนรับ รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย รอง ผอ.ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ศรว.) ในการมาประเมินการเป็นสถาบันจัดสอบ long case และ manual skill ๑๕ หัตถการ แก่ แพทย์ฝึกหัดซึ่งจะจัดสอบจริงในวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๙ ปี รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่บางนา ศูนย์สาธารณสุข ๓๒ สำนักงานเขต บางนา รณรงค์วันเอดส์โลก (วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี) ณ แฟลตทหารเรือ และสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ย้าย/บรรจุใหม่ และนิเทศผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR ๒๐๒๑” ประจำปี งป.๖๕ จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) บริเวณบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ข้อที่ ๗ ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยบริษัทไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด และสโมสรโรตารี่พลูตาหลวง ภาค ๓๓๔๐ สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ ณ บริเวณประตู ๒ และบริเวณริมคลองไผ่
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔ พลเรือตรี​ ขจิตร์​ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน กองทัพเรือ (พลเรือน) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๓๐ พย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๔ กองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้แผนกเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สนับสนุนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเรือสู่เรือ เพื่อสนับสนุนการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยฝ.กร. ประจำปี งป.๖๕ ณ บก.กยฝ.กร.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๔ นาวาเอก ประทีป ตังติสานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน ๙๗๕ ชุด จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง ใน “โครงการล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจ ดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลฯ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบกระเช้าผลไม้และตะกร้าต้านโควิด นาวาเอกประเสริฐ รุ่งแสง ผู้มีอุปการะคุณกับโรงพยาบาล เพื่อขอบคุณ ในฐานะผู้บริจาครายสำคัญของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านพักในอำเภอสัตหีบ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบกระเช้าผลไม้และตะกร้าต้านโควิด ให้พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้มีอุปการะคุณกับโรงพยาบาล เพื่อขอบคุณ ในฐานะผู้บริจาครายสำคัญของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านพักในอำเภอสัตหีบ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร ( Risk Management ) ” จัดโดย ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก เกรียงไกร กลิ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์