ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

วพร.ศวก.พร.
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ การจำลองวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ เช่น การทำพวงมะโหตร การทำทอดมันหน่อกะลา และการแสดงพื้นเมืองของชาวมอญ ของนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ภายในรั้ววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซึ่งทุกคนอยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙
วพร.ศวก.พร.
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ ชมรมวิชาการ นพร.วพร.ศวก.พร.จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Song) ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่อยู่หอพักในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ แบบ NEW NORMAL โดยมี น.ต.หญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กปช.จต.
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 14 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในการจัดกิจกรรมลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา Prescription PSG awards จัดโดย คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ห้องตรวจอายุรกรรมและห้องตรวจสูติกรรมฯ รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ ห้องตรวจโรคทั่วไปฯ ,ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ฯ และห้องตรวจกุมารเวชกรรม ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
วันที่ 15 ม.ค.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการของ รพ.ฯ ประกอบพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) , ศาลเจ้าแม่แหลมเทียน, ศาลเทพารักษ์ และศาลเจ้าพ่อสามเกลอ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งได้ประกอบพิธีวันที่ 15 มกราคม 2564
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 15 ม.ค64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) จากห้องตรวจโรคฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมชมการซ้อมฯ และรับฟังสรุป
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการสังกัด ฯ ณ บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่​ 12​ ม.ค.64 น.อ.ก่อพงศ์​ หังสพฤกษ์​ รอง​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ เป็นประธานการประชุมทบทวนการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย​ กอร.ถปภ.ทรภ.๑​ ณ​ ห้องประชุมลุมพิกานนท์​
รร.นวก.ศวก.พร.
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๔ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ จำนวน ๒๓ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ ห้องรับบริจาคโลหิต แผนกธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 7 ม.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
กปช.จต.
วันที่ 05 ม.ค.64 ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในการสอนให้ความรู้เรื่องการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยการใช้เปลSKED.ในหลักสูตรฟื้นฟู อส.ทพ.นย. นำโดย ร.อ.ศักยภาพ ทรัพย์สมาน พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน 7 นาย รถพยาบาล 1 คัน ณ อาคารอเนกประสงค์พราน ฉก.ทพ.นย.ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี