ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

กปช.จต.
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ร้อย พ.กอง สนช.กจต. จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดให้กับห้องประชุม 1 บก กจต, ห้องรับรอง 1, 2 บก กจต, ห้องพักผ่อน, เรือนทับขุนพล, เรือน 1 ห้องทานอาหาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ค่ายตากสินฯ ตามที่ได้รับประสาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
วันที่ 8 เม.ย.64 น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน โดย พ.ญ.ศรัญยา ทองแสวง ตำแหน่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพ.จ.อ.ภาณุพงษ์ มณีนวล ตำแหน่ง จนท.อาชีวเวชศาสตร์ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้สารเคมีอันตรายในหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการตลอดจนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อ เวลา 1330-1530
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 8 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 7-9 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลกับการดำเนินการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสารกัมมันตรังสี เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้น ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ และ ผู้แทน ผอ.รพ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมประสานการปฏิบัติ เตรียมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมชมการฝึก ณ อุทยานแห่งชาติลำปี หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 25 มี.ค 2564 น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบประเภทของไฟ สาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 25 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค Preterm Labour ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มี.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่​ 25​ มี.ค.64 พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล​ จากการนำค่านิยม​ ABK​ ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม​ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ​ รพ.ฯ​ “คนดีศรีอาภากร” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ​ ได้แก่​ นาย สมศักดิ์ ม่วงงาม​ รางวัลชมเชย​ 2​ รางวัล​ ได้แก่​ ร.อ.อดุลย์ บุญเหลือ​ และ​ นาง ปิยนันท์ อินทรศร​ รางวัลหน่วยงานต้นแบบ​ เป็นการส่งเสริมค่านิยม​ “รู้หน้าที่​ มีน้ำใจ​ ให้ความรู้​” รางวัลชนะเลิศได้แก่​ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล​ รพ.ฯ​ รางวัลชมเชย​ ได้แก่​ แผนกแพทย์แผนจีน กองการแพทย์ทางเลือก รพ.ฯ​ ณ​ ห้องประชุมอาภากร​
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มี.ค. 2564 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นวิทยากรบรรยาย ประชุมวิชาการเรื่อง“Hack Mindset , Yes…I can do!!! เปลี่ยนความคิด พิชิตโลก เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองด้วยทัศนคติเชิงบวก ให้สามารถดึงศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 24 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ อาจารย์สุณิสา สายสุทธิ์ และอาจารย์นยาติ พิพัฒน์โชติหิรัญ จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( URS ) ในการตรวจติดตามเพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
ศทก.พร.
ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทันตกรรม ให้แก่บุคลากรทันกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้อง พร.๓ โดยเป็นการอบรมแบบวิถีใหม่ ผ่านระบบ Cisco webex
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ ซิโนแวค ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยง โดยมี พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ฯ และรอง ผอ.รพ.ฯ นำรับการฉีด ณ คลินิกวัคซีน โควิด-19 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 22 มี.ค.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ออกหน่วยเชิงรุก บริการแจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับ กำลังพล สพ.ทร.
โดยมีข้าราชการเข้ารับฟังผลตรวจสุขภาพ จำนวน 176 ราย