ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ., พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/2564 ณ ศูนย์การฝึก นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 “Astra Zeneca” เข็มที่ 1 จำนวน 456 คน เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid-19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับผู้แทนชุมชนสองร้อยห้อง และชุมชนแซ่ซิ้ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใช้ทำความสะอาดมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ายบริหาร) พร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา นำอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ พร.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และชุมชนโดยรอบ รพ.ฯ โดยการมอบผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้กองทัพเรือจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID–19” ถวายเป็นพระราชกุศล
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้าน Covid 19 “Sinovac” เข็มที่ 1 จำนวน 252 คน เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid 19 ณ ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผบ.สอ.รฝ. พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยขยายสำหรับรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เกล็ดแก้ว) การนี้ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร., น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้ลงทะเบียนจองในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ทีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน “Sinovac” เข็มที่ 1 จำนวน 154 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid-19 ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. กองพันพยาบาล, พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) และเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัด 2/2564 (1-2 ส.ค.64) โดย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เข็มที่ 1 ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกล็ดแก้ว)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโควิด อาคาร 2/5 และอาคาร 1/4 รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่และการดำเนินงานของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมกันนี้ได้นำเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ฯ และ คลินิก ARI กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2 ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ 1/2564 ณ อาคารหมายเลข 7 ศูนย์การฝึก นย.
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย นกพ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ นยก.ขว.พัน.พัน.บก.และบริการ นย. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่พลทหารใหม่ผลัด 1/2564 ในวันที่ 8-9 ก.ค.64 ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ รอง ผบ.นย.(1) ผู้แทน ผบ.นย. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 1/2564 (1-2 ก.ค.64) ของ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ตามแนวมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การนี้ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน