เมื่อ 10 ก.พ.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล อร. และ อรม.อร.มี ข้าราชการเข้ารับการตรวจฯ จำนวน 228 นาย โดย จก.กผช.อร. และ ผอ.อรม.อร. ให้เกียรติเข้ารับการตรวจสุขภาพพร้อมกับกำลังพลฯ