เมื่อ 10 ก.พ.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำโดยเรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันฯ ในการเข้าเยี่ยมชม รพ.ฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ