เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคนสำราญ งานสำเร็จ “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรของโรงพยาบาล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมสัมพันธภาพในองค์กร มุ่งเน้นความสามัคคี รักองค์กร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ผลเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์