เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. กาญจน์ ดีอุบล ผอ.ศปส.ทร. และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมนำเสนอแผนงานและพาเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้ง