เมื่อ 16 ก.พ.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล ศกล.พธ.ทร. โดย พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด ผอ.ศกล.พธ.ทร. ได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 176 นาย