เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล กปช.จต. และ พัน ร. 2 กรม ร.1 พล.นย. ณ ค่ายตากสิน จว.จันทบุรี โดยมีข้าราชการเข้ารับการตรวจฯ จำนวน 253 นาย