เมื่อ 9 มี.ค.64 น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลในสังกัด ได้จัดกิจรรมบริจาคโลหิต ในวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 1 และมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล และนมถั่วเหลือง จำนวน 100 กล่อง ณ ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.ฯ