เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้การต้อนรับ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์พฤฒเวช โฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรในด้านต่างๆ ของงานดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ