เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร