เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 น.ท.หญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร รอง ผอ.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น , ทิชชู่เปียกจำนวน 5,000 ห่อ , เจลแอลกอฮอล์จำนวน 480 ขวด , เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 100 เครื่อง และแอลกอฮอล์เข้มข้น 96% จำนวน 600 ลิตร จากกรมศุลกากร เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) โดยมี คุณกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้มอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร