เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ ซิโนแวค ” ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยง โดยมี พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ฯ และรอง ผอ.รพ.ฯ นำรับการฉีด ณ คลินิกวัคซีน โควิด-19 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ