เมื่อ 25 มี.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และทีมพัฒนาคุณภาพ รพ.ฯ ให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค Preterm Labour ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ