เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มี.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.