เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมคาราวะ ผอ.รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ และ ผู้แทน ผอ.รพ.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมประสานการปฏิบัติ เตรียมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี สอ.รฝ.ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาค ๓