เมื่อ 31 มี.ค.64 พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มแบบบรรจุขวด ยี่ห้อ D.R.DRINK Vitamin Water จำนวน 18,000 ขวด จากมูลนิธิชลลดา มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ