๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ประกอบ พิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพเทพารักษ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ อาศรมหมอพร ศาลพระภูมิหน้าโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ พิธีสงฆ์ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนคุณหญิง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔