๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔