เมื่อ 7-9 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลกับการดำเนินการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสารกัมมันตรังสี เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้น ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ