เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวปิด หลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง กองทัพเรือ ชุดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดให้กองนาวิกเวชกิจ เป็นผู้จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.64 – 29 เม.ย.64 การอบรมดังกล่าวได้มีเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 41 นาย โดยผู้กระทำคะแนนสูงสุดตลอดการอบรม ได้แก่ น.ส.อรอนงค์ คงเจริญ ได้คะแนน ร้อยละ 84.60 ณ อาคารทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ