เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนให้กับ รพ.ฯ ในภาวะวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ