ประกาศ พร. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ 2564 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606