เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “sinovac” ให้กับคณะผู้บริหาร, บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงของ รพ.ฯ และกำลังพลสายแพทย์จากหน่วยเรือต่าง ๆ ในพื่นที่สัตหีบ รอบที่ 4 เข็มที่ 1 จำนวน 162 คน ณ คลินิกวัคซีนโควิด-19 ห้องกฤษณจันทร์ รพ.ฯ