เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจสู้ภัยโควิด 19 แจกอาหารน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่เนิน FM ต.วัดใหม่ อ.เมือง จว.จันทบุรี โดย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้การสนับสนุน จนท.พยาบาลพร้อมรถพยาบาลในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย