เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดรถครัวสนามจาก กรม สนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี พล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมกำลังพลของหน่วยและจิตอาสาฯ ได้ทำพิธีส่งมอบอาหาร พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่อยที่ 8 วัดตะบกเตี้ย และชุมชนย่อยที่ 17 แผ่นดินทอง เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ วัดตะบกเตี้ย อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมีผู้เแทนจาก เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัย เป็นการลดการแออัดและการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์

กองทัพเรือเพื่อประชาชน