เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแพทย์เพิ่มพูนทักษะ งป.64 จำนวน 28 คน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ