แก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔…… ประกาศ โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)