๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และรถวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และรถวีลแชร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเรือตรี นิธิ  พงศ์อนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบฯ ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔