๑๐ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และรับมอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบฯ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔