เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ