เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่และการดำเนินงานของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. การนี้ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมกันนี้ได้นำเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ฯ และ คลินิก ARI กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก