เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. การนี้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโควิด อาคาร 2/5 และอาคาร 1/4 รพ.ฯ