เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เข็มที่ 1 ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกล็ดแก้ว)