เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. กองพันพยาบาล, พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) และเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัด 2/2564 (1-2 ส.ค.64) โดย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.