เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน “Sinovac” เข็มที่ 1 จำนวน 154 คน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลินิกวัคซีน Covid-19 ห้องกฤษณจันทร์ สโมสร รพ.ฯ