เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผบ.สอ.รฝ. พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยขยายสำหรับรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เกล็ดแก้ว) การนี้ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร., น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ