เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ ผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส. รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน ๒๐ แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน ร.7 กรม ร.3 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเฝ้าระวังและป้องการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย